KRYTERIA INWESTYCYJNE


JAK TO DZIAŁA

Ujawnianie informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem

  1. Zarządzający ASI nie przyjął strategii polegających na uwzględnieniu ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, a zatem w swojej bieżącej działalności ryzyk tych nie uwzględnia.
  2. Zarządzający ASI nie bierze pod uwagę głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju.
  3. Zarządzający ASI nie zapewnia spójności swojej polityki wynagrodzeń z regulacjami ESG.
  4. ASI zarządzane przez Zarządzającego nie promują aspektów środowiskowych lub społecznych oraz nie realizują celu w postaci zrównoważonych inwestycji.