• AKCELERACJA

  Akcelerujemy proces tworzenia rozwiązania od zdefiniowania potrzeby aż do powstania pierwszego prototypu a najlepiej pierwszej sprzedaży. Zapewniamy sprzęt i niezbędną infrastrukturę, prowadzimy mentoring biznesowy i technologiczny.
 • DOŚWIADCZENI MENTORZY

  Każdy uczestnik/zespół będzie współpracował z jednym dedykowanym Project Managerem. Jest to osoba z wnętrza naszej organizacji, która stanie się aktywnym współpracownikiem uczestnika/zespołu oraz przewodnikiem po naszych wewnętrznych zasobach. Nasi PM to doświadczeni product i project managerowie, dzięki którym akceleracja będzie efektywna.
 • ACTION PLAN

  W pierwszym kroku Uczestnicy wraz ze swoim PM opracują Action Plan, który będzie określał konkretne cele do osiągnięcia podczas programu oraz zasoby niezbędne do jego realizacji. Obie strony, zarówno PM jak i Uczestnik, będą odpowiedzialni za realizację tego Planu.
 • SZKOLENIA BIZNESOWE

  Wszyscy uczestnicy wezmą udział w serii szkoleń biznesowych i technologicznych, realizowanych w formie dwudniowych „zjazdów” wraz z dostępem do dodatkowych materiałów na platformie Smart Learning.