Nowy Horyzont


Fundusz seed Nowy Horyzont działa od 2010 roku w ramach Fundacji Digital Knowledge Observatory (dawniej Fundacji Obserwatorium Zarządzania),
wspierając swoje spółki portfelowe i poszukując nowych możliwości inwestycyjnych.

Poszukujemy osób zainteresowanych finansowaniem przedsięwzięć na wczesnym etapie rozwoju. W kręgu naszego zainteresowania są zarówno Inwestorzy, jak i Pomysłodawcy, którym pomagamy nawiązać relacje biznesowe. Ukierunkowani jesteśmy przede wszystkim na nowatorskie pomysły z branży szeroko pojętych usług profesjonalnych.

Udostępniamy powierzchnię biurową, sprzęt, ekspertów w zakresie nowych technologii, marketingu, sprzedaży oraz inwestycji kapitałowych. Świadczymy fachowe doradztwo w zarządzaniu oraz inwestujemy kapitał w zamian za pakiet mniejszościowy udziałów/akcji w przedsięwzięciu. Dzięki podziałowi udziałów/akcji ryzyko finansowe zostaje ograniczone i rozłożone pomiędzy nas, a Pomysłodawcę.

Naszym celem jest promowanie efektywnych i innowacyjnych przedsięwzięć, które zaraz po dokapitalizowaniu trafią na rynek.  Dzięki temu skracamy czas, w którym produkt lub usługa skonfrontuje się z konkurencją.