European Digital Innovation Hub

Technopark Kielce

O Digital Innovation Park

Technopark Kielce Digital Innovation Hub, którego członkiem jest Edtech Hub Ventures to wiodące centrum innowacji cyfrowych, dedykowane wsparciu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w realizacji ich cyfrowej transformacji oraz optymalizacji usług.

EDIH (European Digital Innovation Hub) to punkty kompleksowej obsługi, które wspierają przedsiębiorstwa i organizacje sektora publicznego w sprostaniu wyzwaniom cyfrowym i zwiększeniu konkurencyjności. Wspierają przedsiębiorstwa poprzez:

 • Zapewnienie dostępu do specjalistycznej wiedzy technicznej i możliwości testowania przed inwestycją.
 • Świadczenie usług innowacyjnych, takich jak doradztwo finansowe, szkolenia i rozwój umiejętności.
 • Pomaganie przedsiębiorstwom w rozwiązywaniu problemów środowiskowych za pomocą technologii cyfrowych na rzecz zrównoważonego rozwoju.

EDIH łączą korzyści płynące z obecności regionalnej z możliwościami dostępnych dla ogólnoeuropejskiej sieci. Regionalna obecność sprawia, że są one dobrze przygotowane do świadczenia usług lokalnym przedsiębiorstwom, jednocześnie korzystając z wymiany najlepszych praktyk między centrami w różnych krajach.

Przyspieszona Cyfrowa Transformacja z  EDIH Technopark Kielce

Misja Technopark Kielce i Edtech Hub Ventures jako partnera i członka TKDIH koncentruje się na przyspieszeniu cyfrowej transformacji firm, umożliwiając pełne wykorzystanie potencjału nowoczesnych technologii. TK DIH oferuje współpracę  z zespołem specjalistów oraz partnerami technologicznymi,  audyty i konsultacje, które pomagają zidentyfikować kluczowe obszary do digitalizacji. Wsparcie na każdym etapie - od analizy procesów biznesowych po ocenę infrastruktury IT. 

Cele Projektu EDIH Technopark Kielce

Technopark Kielce Digital Innovation Hub dąży do stworzenia efektywnego i rozpoznawalnego ekosystemu wspierającego cyfryzację w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w regionie świętokrzyskim.

Integracja z europejską siecią ośrodków innowacji

EdTech Hub Ventures, jako partner Technopark Kielce Digital Innovation Hub, wspiera cyfryzację mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w m.in. regionie świętokrzyskim. Naszym celem jest integracja z europejską siecią innowacji cyfrowych oraz zapewnienie kompleksowej obsługi, w tym doradztwa i szkoleń, co umożliwia efektywną transformację cyfrową przedsiębiorstw.

Ułatwienie dostępu do nowoczesnych technologii

EDIH Technopark Kielce działa nie tylko jako centrum technologii, ale także jako hub edukacyjny. Razem z nami promuje digitalizację poprzez usługi doradcze i szkoleniowe, wspierając przedsiębiorstwa regionu świętokrzyskiego w ich rozwoju i innowacyjności. Nasze działania obejmują audyty, konsultacje oraz szkolenia, które pomagają zidentyfikować kluczowe obszary do digitalizacji i optymalizacji usług.

Grupa docelowa i przewidywane efekty oddziaływania projektu

Usługi dedykowane przedsiębiorstwom z województwa świętokrzyskiego.

Grupa docelowa projektu

Usługi są skierowane do przedsiębiorstw z województwa świętokrzyskiego, przede wszystkim tych, które działają w branżach zgodnych ze specjalizacjami Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Świętokrzyskiego. Celujemy w sektor MŚP, który jest najbardziej otwarty na adaptację i wdrożenie nowych technologii cyfrowych.

Przewidywane efekty oddziaływania projektu

DIH Technopark Kielce i Edtech Hub stawiają na konkrety:

 • Utworzenie standardów działania, które będą liderami zarówno
  w wymiarze branżowym, jak i lokalnym.
 • Intensywne wykorzystanie najnowszych technologii cyfrowych,
  co pozwoli na szybsze wdrażanie innowacji.
 • Wspieranie procesu wdrażania innowacji oraz podnoszenie świadomości i umiejętności w sferze cyfryzacji wśród przedsiębiorstw.

 

Usługi Edtechhub w EDIH Technopark Kielce


Usługa T3.4

Inżynieria finansowa

Usługa polegająca na przygotowaniu planu inwestycyjnego oraz inżynierii finansowej dla danej inwestycji lub projektu. Założeniem tej usługi jest określenie poziomu gotowości inwestycji, określenia adekwatności finansowania oraz wyboru optymalnych źródeł jej finansowania.

Do elementów usługi należą:

 • Strukturyzacja finansowa
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Optymalizacja struktury kapitałowej
 • Planowanie i prognozowanie finansowe
 • Strukturyzacja projektu

Profity dla klienta:

 • Określenie potrzeb inwestycyjnych, na bazie których zostanie stworzony plan inwestycyjny
 • Określenie zakresu inwestycji osadzonego w ramach czasowych
 • Określenie potrzeb kapitałowych w okresach czasu, potrzebnych do realizacji projektu / inwestycji
 • Rekomendacje rozwiązań instrumentów inwestycyjnych
 • Analiza finansowa możliwości inwestycyjnych organizacji
 • Budowa projekcji finansowych do celów projektu / inwestycji
Planowane wsparcie: 10 projektów
 

Usługa T33

Poszukiwanie źródeł finansowania

Usługa polegająca na analizie planu inwestycyjnego, określeniu potrzeb kapitałowych i rekomendacji możliwych instrumentów finansowych.
W ramach tej usługi zostanie przygotowany raport na temat adekwatnych możliwości finansowania i dostępności kapitału.

Do elementów usługi należą:

 • Analiza możliwości finansowania inwestycji poprzez rynek finansowy
 • Analiza możliwości finansowania inwestycji poprzez rynek kapitałowy
 • Analiza możliwości finansowania inwestycji poprzez rynek dotacji

Profity dla klienta:

 • Stworzenie planu finansowania ze źródeł zewnętrznych, w zakresie kapitału dłużnego, inwestycyjnego i dotacyjnego w Polsce i za granicami
 • Przekazanie raportu z bazą instrumentów finansowych i źródeł finansowania, do dalszego użytku przez firmę
 • Wsparcie w bazowej komunikacji z wybranymi podmiotami 
Planowane wsparcie: 15 projektów
 

)Usługa polegająca na opracowaniu  wyceny projektu inwestycyjnego lub  firmy w celu opracowania wiarygodnego dokumentu prezentującego wartość inwestycji wraz z kluczowymi wskaźnikami tj. NPV (Net Present Value) czy IRR (Internal Rate of Return).

Kiedy się robi wycenę ?

Profesjonalna wycena jest kluczowym dokumentem w rozmowach z instytucjami finansowymi,  potwierdzającym  sensowność danej inwestycji, czy wejścia kapitałowego.

Profity dla klienta:

Opracowanie wyceny wybraną metodą:

 • Wycena metodą dochodową (DCF - Discounted Cash Flow)
 • Wycena porównawcza (analiza porównawcza rynku)
 • Wycena metodą majątkową (wartość aktywów netto)

Raport z wyceny:

 • Sporządzenie szczegółowego raportu zawierającego wyniki analizy i wyceny
 • Prezentacja wyników oraz uzasadnienie przyjętych założeń i metod.
Planowane wsparcie: 4 projekty
 

Kto może skorzystać ze wsparcia?


Kontakt

 
Do celów rekrutacji wspracia przez EDIH i realizacji usług prosimy o kontakt:

EdTechHub Ventures
Robert Jarski
- Menedżer Inwestycyjny
m: +48 661 303 021
e: robert.jarski@edtechhub.eu
 

Aenean diam

50$ / night

Ide lacinia
Porta-elemen
Lorem ipsum dolor sit amet enim. Etiam ullamcorper. Suspendisse a pellentesque dui, non felis.

Curabitur et ligula. Ut molestie a, ultricies porta urna. Vestibulum commodo volutpat a, convallis ac, laoreet enim. Phasellus fermentum in, dolor. Pellentesque facilisis. Nulla imperdiet sit amet magna. Vestibulum dapibus, mauris nec malesuada fames ac turpis velit.

5

Faucibus erst

28

Elementum sed