O FUNDUSZU EDTECH HUB VENTURE


Fundusz EdTech Hub Venture inwestuje w technologiczne rozwiązania w edukacji.
Nasz obszar zainteresowań to projekty B+R w fazie Proof of Concept (PoC) i Proof of Principle (PoP).

Nazwa programu i projektu: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept –  BRIdge Alfa: „Edukacja zmienia świat – EdTechHub – fundusz oferujący wsparcie projektów badawczo rozwojowych, dedykowany sektorowi technologii edukacyjnych, inwestujący w działania B+R w fazach PoP i PoC”.

Cele projektu: Wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki, a także pobudzanie inwestowania przez przedsiębiorców w działalność badawczo-rozwojową.

Planowane efekty: Sfinansowanie rozwoju co najmniej trzydziestu innowacyjnych spółek technologicznych.
Wartość projektu: 36 000 000 PLN
Wkład z Funduszy Europejskich: 28 800 000 PLN


JAK TO DZIAŁA?