O FUNDUSZU EDTECH HUB VENTURE


Fundusz EdTech Hub Venture inwestuje w technologiczne rozwiązania w edukacji.
Nasz obszar zainteresowań to projekty B+R w fazie Proof of Concept (PoC) i Proof of Principle (PoP).

Edtech Hub realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.


JAK TO DZIAŁA?