Since 2010, we have been investing in Polish
companies at an early stage of development.


Edtech Hub realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

parallax background

INVESTMENT CRITERIA

 

SUBMIT YOUR PROJECT:


Submit a project description and our analysts team will contact you.