Poznaj nasz European Digital Innovation Hub

O Digital Innovation Park

Technopark Kielce Digital Innovation Hub to wiodące centrum wspierające mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w transformacji cyfrowej oraz optymalizacji usług. Naszym celem jest zwiększenie konkurencyjności firm poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii.

Naszą misją jest przyspieszenie cyfrowej transformacji firm. Oferujemy audyty i konsultacje, identyfikując kluczowe obszary do digitalizacji. Współpracujemy z zespołem specjalistów i partnerami technologicznymi, zapewniając kompleksowe wsparcie na każdym etapie procesu.

Inżynieria finansowa
Usługa polegająca na przygotowaniu planu inwestycyjnego oraz inżynierii finansowej dla danej inwestycji lub projektu. Założeniem tej usługi jest określenie poziomu gotowości inwestycji, określenie adekwatności finansowania oraz wyboru optymalnych źródeł jej finansowania.

Do elementów usługi należą:
- Strukturyzacja finansowa
- Zarządzanie ryzykiem
- Optymalizacja struktury kapitałowej
- Planowanie i prognozowanie finansowe
- Strukturyzacja projektu

Profity dla klienta:
- Określenie potrzeb inwestycyjnych, na bazie których zostanie stworzony plan inwestycyjny
- Określenie zakresu inwestycji osadzonego w ramach czasowych
- Określenie potrzeb kapitałowych w okresach czasu, potrzebnych do realizacji projektu / inwestycji
- Rekomendacje rozwiązań instrumentów inwestycyjnych
- Analiza finansowa możliwości inwestycyjnych organizacji
- Budowa projekcji finansowych do celów projektu / inwestycji

Planowane wsparcie: 10 projektów
Poszukiwanie źródeł finansowania
Usługa polegająca na analizie planu inwestycyjnego, określeniu potrzeb kapitałowych i rekomendacji możliwych instrumentów finansowych.
W ramach tej usługi zostanie przygotowany raport na temat adekwatnych możliwości finansowania i dostępności kapitału.

Do elementów usługi należą:
- Analiza możliwości finansowania inwestycji poprzez rynek finansowy
- Analiza możliwości finansowania inwestycji poprzez rynek kapitałowy
- Analiza możliwości finansowania inwestycji poprzez rynek dotacji


Profity dla klienta:
- Stworzenie planu finansowania ze źródeł zewnętrznych, w zakresie kapitału dłużnego, inwestycyjnego i dotacyjnego w Polsce i za granicami
- Przekazanie raportu z bazą instrumentów finansowych i źródeł finansowania, do dalszego użytku przez firmę
- Wsparcie w bazowej komunikacji z wybranymi podmiotami

Planowane wsparcie: 15 projektów
Wycena firmy lub projektu
Usługa polegająca na opracowaniu wyceny projektu inwestycyjnego lub firmy w celu opracowania wiarygodnego dokumentu prezentującego wartość inwestycji wraz z kluczowymi wskaźnikami tj. NPV (Net Present Value) czy IRR (Internal Rate of Return).
Kiedy się robi wycenę ? Profesjonalna wycena jest kluczowym dokumentem w rozmowach z instytucjami finansowymi, potwierdzającym sensowność danej inwestycji, czy wejścia kapitałowego.
Profity dla klienta:
Opracowanie wyceny wybraną metodą:
- Wycena metodą dochodową (DCF - Discounted Cash Flow)
- Wycena porównawcza (analiza porównawcza rynku)
- Wycena metodą majątkową (wartość aktywów netto)

Raport z wyceny: - Sporządzenie szczegółowego raportu zawierającego wyniki analizy i wyceny
- Prezentacja wyników oraz uzasadnienie przyjętych założeń i metod.

Planowane wsparcie: 4 projekty
parallax background

Kontakt

Do celów rekrutacji wspracia przez EDIH i realizacji usług prosimy o kontakt:

EdTechHub Ventures
Robert Jarski - Menedżer Inwestycyjny
m: +48 661 303 021
e: robert.jarski@edtechhub.eu