POTĘŻNA DAWKA WIEDZY Z OBSZARU
EDTECH


Obszar życia związany z edukacją wchodzi w fazę radykalnych zmian związanych z cyfrową transformacją, podobnie jak w ostatnim dziesięcioleciu sektor rozrywkowy, finansowy, handlowy czy zdrowotny.
Inwestycje na rynku EdTech ma osiągnąć do 250 mld dolarów w roku 2020 (z poziomu poniżej 10 mld dolarów w roku 2016)