Od 2010 roku inwestujemy w polskie
spółki na wczesnym etapie rozwoju.


Zarządzamy zarówno kapitałem inwestorów prywatnych, jak i pochodzącym z funduszy publicznych. Działamy jako klasyczny fundusz VC lub rozwijamy spółki w modelu venture builder.